Telemarksbarometeret logo

Sysselsatte etter arbeidssted - fylker (inkl. 2016)

På grunn av omlegginger i statistikkgrunnlaget er tallene for 2016 foreløpig lagt inn i denne tabellen og ikke i ordinær tabell. Kilde : SSB

Sysselsetting2016

Direktevalg