Telemarksbarometeret logo

Flere sysselsatte i nesten alle landets fylker. Nedgang i Telemark.


FOTO: Colourbox

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 18 av 19 fylker hadde en økning i antall sysselsatte med arbeidssted i fylket fra 4.kvartal 2012 til 4.kvartal 2013.

For landet sett samlet gikk antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2012 til samme kvartal 2013. Veksten var sterkest i fylkene med flest sysselsatte. De fire fylkene med flest sysselsatte (Akershus, Oslo, Rogaland og Hordaland) samt Troms, hadde størst oppgang, varierende fra 1,5 til drøyt 2 prosent. Telemark hadde en liten nedgang fra 4. kvartal 2012. Telemark skilte seg også ut med en klar nedgang i antall sysselsatte fra 2008, på 2,5 prosent, mens det for landet samlet var en vekst på 3,7 prosent i samme periode.
Av kommunene i Telemark hadde 12 kommuner nedgang i antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen. Størst relativ økning hadde Tokke, Vinje og Seljord.

Direktevalg