Telemarksbarometeret logo

Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser


FOTO: Dag Jenssen

Telemark hadde vekst i antall arbeidsplasser målt i antall sysselsatte etter arbeidssted fra 4.kvartal 2015 til 4.kvartal 2016 på 379, tilsvarende en økning på 0.51 prosent.

Telemark har som eneste fylke hatt sammenhengende nedgang i antall arbeidsplasser siden 2011. I 2016 er denne utviklingen snudd. 9 fylker hadde svakere vekst enn Telemark. For første gang kan Telemark vise til større prosentvis arbeidsplassvekst enn Vestfold. Størst vekst hadde Oslo og Akershus. De tre nordligste fylkene hadde også god arbeidsplassvekst. Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal var blant fylkene med nedgang i antall arbeidsplasser.  

Sysselsettingen i Telemark har økt innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, overnatting og servering, undervisning og helse- og sosialtjenester. Innenfor jordbruk/skogbruk, industri og varehandel har sysselsettingen gått ned.

Av kommunene i Telemark hadde Vinje og Nissedal størst prosentvis økning. Kommunene i Grenland, Bø og Hjartdal hadde også økning. Ni kommuner hadde nedgang i antall arbeidsplasser. Blant disse er Notodden og Kragerø.  

Tallene for fylkene er slik rangert etter prosentvis økning:

Oslo 1.28
Akershus 1.21
Troms 1.09
Buskerud 1.01
Nordland 0.90
Sør-Trøndelag 0.79
Finnmark 0.78
Østfold 0.66
Sogn og Fjordane 0.64
Telemark 0.51
Nord-Trøndelag 0.48
Vestfold 0.48
Oppland 0.18
Aust-Agder 0.15
Hedmark -0.21
Møre og Romsdal -0.67
Hordaland -0.71
Vest-Agder -1.21
Rogaland -2.22
   

Kilde: SSB

Direktevalg