Telemarksbarometeret logo

Endringer i sysselsettingsstatistikken


FOTO: Colourbox

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sysselsatte fra 2014 til 2015 sammenlignbare. Antall sysselsatte er 60 000 lavere i det nye datagrunnlaget enn ved det gamle. Det innebærer at tallet på sysselsatte i 2015 er lavere enn tallet på sysselsatte i 2014 i alle fylker som følge av denne endringen. 

En indikasjon på endringene fra 2014 til 2015 er fylkenes relative andelen av landet som helhet. Syv fylker har en høyere andel sysselsatte etter arbeidssted (arbeidsplasser) i 2015 sammenlignet med 2014. Størst relativ økning har Troms, Akershus og Oslo. Størst relativ nedgang har Rogaland, Finnmark og Aust-Agder.

Av kommunene i Telemark har 8 kommuner en høyere andel sysselsatte etter arbeidssted (arbeidsplasser) i 2015 sammenlignet med 2014 i prosent av fylket som helhet. Størst relativ økning har Hjartdal og Vinje. Størst relativ nedgang har Kragerø, Sauherad og Nome.
Som følge av endringene i datagrunnlaget må tallene tolkes med stor varsomhet.

Kilde : SSB

Direktevalg