Telemarksbarometeret logo

Artikkelarkiv 2016

Les artikkelen: Endringer i sysselsettingsstatistikken

Endringer i sysselsettingsstatistikken

20. juni 2016

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sy...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i sysselsettingsstatistikken

Endringer i sysselsettingsstatistikken

20. juni 2016

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sysselsatte fra 2014 til 2015 sammenlignbare. Antall sysselsatte er 60 000 lavere i det nye datagrunnlaget enn ved det gamle. Det innebærer at tallet på sysselsatte i 2015 er lavere enn tallet på sysselsatte i 2014 i alle fylker som følge av denne endringen. 

Les mer

Direktevalg