Telemarksbarometeret logo

Flere sysselsatte i de fleste fylkene


FOTO: Colourbox

Telemark hadde 76279 sysselsatte etter arbeidssted 4.kvartal 2014. Det var en nedgang på 178, eller 0.2 prosent, fra 4.kvartal 2013.

For landet sett under ett gikk antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til samme kvartal 2014. Veksten var størst for personer sysselsatt i Akershus, Oslo og Vest-Agder. Etter flere år med stor vekst, er veksten nå avtakende i Rogaland.

Rogaland og Akershus hadde størst samlet vekst i tallet på sysselsatte i femårsperioden fra 2009 til 2014, med 9,8 prosent. Mens veksten i sysselsatte med arbeidsted i Rogaland har avtatt hvert år siden 2011, har Akershus i større grad opprettholdt sin vekst.

Av kommunene i fylket hadde Drangedal, Tinn, Fyresdal, Skien og Notodden størst prosentvis vekst i tallet på sysselsatte etter arbeidssted fra 4.kvartal 2013 til 4.kvartal 2014. Porsgrunn og Kragerø hadde størst nedgang.  

Figuren under viser endring i antall sysselsatte 15-74 år fra året før i utvalgte fylker for 4.kvartal.

SSB-illustrasjon
Direktevalg