Telemarksbarometeret logo

Sysselsetting

Les artikkelen: Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

18. mai 2017

Telemark hadde vekst i antall arbeidsplasser målt i antall sysselsatte etter arbe...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i sysselsettingsstatistikken

Endringer i sysselsettingsstatistikken

20. juni 2016

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sy...

Les mer

Les artikkelen: Flere sysselsatte i de fleste fylkene

Flere sysselsatte i de fleste fylkene

12. juni 2015

Telemark hadde 76279 sysselsatte etter arbeidssted 4.kvartal 2014. Det var en ned...

Les mer

Les artikkelen: Ny rapport med framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft

Ny rapport med framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft

16. oktober 2014

Spriket mellom dem som utdanner seg innen lærerfag og pleie- og omsorgsfag og beh...

Les mer

Les artikkelen: Flere sysselsatte i nesten alle landets fylker. Nedgang i Telemark.

Flere sysselsatte i nesten alle landets fylker. Nedgang i Telemark.

16. juni 2014

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 18 av 19 fylker hadde en økning i an...

Les mer

Om sysselsettingsstatistikk

Statistikken omfatter bosatte personer 15-74 år som har utført inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.

Tabellene gir årlig registerbasert sysselsettingsstatistikk pr. 4. kvartal. 

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag. Antall sysselsatte er 60 000 lavere i det nye datagrunnlaget enn ved det gamle opplegget. I forhold til totalt antall sysselsatte er forskjellen beskjeden, 2,4 prosent, men det gjør at registertall for antall sysselsatte i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal 2015 ikke uttrykker en faktisk endring.

Oppdateringer

Sist oppdatert : juni 2016

Neste oppdatering :

Det har skjedd endringer i tabellgrunnlaget. SSB-tabellen som ligger til grunn for sysselsettingstallene på Telemarksbarometeret er utgående. De ordinære tabellene er derfor ikke oppdatert med tall for 2016. Tall for 2016 fremgår av to midlertidige tabeller, se Statistikk.

Kontakt

Nærmere opplysninger om arbeidslivsstatistikk :

Magne Reiersen

magne.reiersen@t-fk.no

Tlf: 35 91 72 74

Mob: 901 28 888

Direktevalg