Telemarksbarometeret logo

Pendlingsstrømmene går østover


FOTO: Colourbox

Av 83118 sysselsatte med bosted i Telemark i 2013, så har 72308 sitt arbeid i Telemark. Det vil si at 10805 pendler ut av fylket. Av disse pendler 6818 til Buskerud, Vestfold, Akershus og Oslo, mens 800 pendler til Agder-fylkene. På kommunesidene finner du pendlingsstrømmene for hver enkelt kommune.

Andel pendlere i en kommune eller en region sier noe om hvor integrert arbeidsmarkedet er. Telemark som fylke eller region har relativ lav arbeidsmarkedsintegrasjon. Arbeidsmarkedsintegrasjonen har betydning for den næringsmessige sårbarheten, fordi konsekvensene av bortfall av arbeidsplasser blir mye mindre i områder med høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon gir robusthet for svingninger i antall arbeidsplasser, og er til fordel for næringslivet, som får et bredere rekrutteringsgrunnlag. Høy arbeidsmarkedsintegrasjon gir også høyere bostedsattraktivitet, fordi en har flere arbeidsplasser å velge blant når en bor i regionen (ref. Regional analyse Telemark 2012. Telemarkforsking).

Pendlingsmatrise Telemark
Direktevalg