Telemarksbarometeret logo

Økt utpendling i 2013


FOTO: Colourbox

Utpendlingen økte for de fleste kommunene i Telemark i 2013. Siljan, Drangedal og Sauherad hadde størst andel netto utpendling. Størst økning av personer som pendlet ut av kommunen hadde Skien. Porsgrunn og Seljord er fremdeles de eneste kommunene med netto innpendling. Denne økte fra 2012 til 2013. Bø har nær balanse mellom innpendling og utpendling.

Direktevalg