Telemarksbarometeret logo

Nedgang i ledigheten i desember


FOTO: Colourbox

2080 personer var registrert som helt ledige ved NAV Telemark ved utgangen av desember. Det utgjør 2.4 prosent av arbeidsstyrken. Det var en nedgang på 345 (14 prosent) fra samme periode i fjor. Ledigheten i Telemark er nå som landsgjennomsnittet.

Av kommunene i Telemark hadde Notodden og Kragerø høyest ledighet ved utgangen av desember med henholdsvis 3.3 og 3.1 prosent. Lavest ledighet hadde Vinje og Nissedal med henholdsvis 1.0 og 1.2 prosent.

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med desember i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 31 prosent, fulgt av Møre og Romsdal med 23 prosent.  

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 3,2 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent, fulgt av Oppland og Troms, begge med 1,6 prosent.  

Kilde: NAV Telemark/NAV

Direktevalg