Telemarksbarometeret logo

Markant nedgang i ledigheten i januar


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av januar 2018 var det registrert 2 326 helt ledige ved NAV i Telemark. Det utgjør 2.6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 709 personer eller 23 prosent fra samme periode i fjor.

Kun 657 nye personer registrerte seg arbeidsledige i januar, som er det laveste tallet siden registreringen startet i 1999.
Ledigheten på landsbasis er på 2.6 prosent. Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenliknet med januar i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, fulgt av Vest-Agder med 25 prosent.  

Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder med 3,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Rogaland med 3,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og i Troms, begge med 1,7 prosent.  

Ledigheten er nå lavere enn i januar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent, og industriarbeid med 31 prosent.  

Ved utgangen av januar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport, begge med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: NAV/NAV Telemark

Direktevalg