Telemarksbarometeret logo

Redusert ledighet for alle grupper


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av februar var det registrert 3 061 helt ledige ved NAV i Telemark. Det utgjør 3.5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 277 personer fra samme periode i fjor. For landet var ledigheten på 3.1 prosent. Kun 545 nye personer registrerte seg arbeidsledige i februar, og andelen langtidsledige er nå nede på 16,6 prosent, som er det laveste Telemark har hatt på åtte år. Høyest ledighet hadde Rogaland med 4.6 prosent. Lavest ledighet hadde Sogn og Fjordane med 1.9 prosent.

Færre ledige stillinger
897 ledige stillinger ble lyst ut i Telemark i løpet av februar. Dette er en nedgang i forhold til i fjor. 468 stillinger ble offentlig utlyst, 277 ble registrert av arbeidsgivere på nav.no og 152 stillinger ble meldt direkte til de lokale NAV-kontorene. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg, undervisning samt bygg og anlegg.
Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I fylket var bruttoledigheten 3 680 personer ved utgangen av januar. Dette er en nedgang på 283 personer. Antall personer som er meldt til NAV som delvis arbeidsledige, er nå 1 333 i Telemark. Det er en nedgang på 89 personer.
Flere permitterte
325 personer er permitterte. Det er en økning på syv prosent. 119 personer er delvis permitterte og 206 er helt permitterte.
Kommuner
Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med én prosent, etterfulgt av Vinje og Seljord som har 1,4 og 1,7 prosent helt ledige av arbeidsstyrken. Notodden har flest ledige i Telemark med 4,2 prosent.
Nedgang i alle aldersgrupper
Sammenliknet med fjoråret har ledigheten blitt redusert for absolutt alle aldersgrupper. Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste ledigheten med 5,8 prosent.
Kilde : NAV/NAV Telemark

Direktevalg