Telemarksbarometeret logo

Nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av april 2017 var det registrert 2 641 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på 331 personer eller 11 prosent fra samme periode i fjor og 200 fra forrige måned. Ledigheten er nå på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er nå ledigheten 2,8 prosent.

Kommuner
Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med 0,9 prosent. Skien, Porsgrunn og Drangedal har nå høyeste ledighet i Telemark med 3,5 prosent.
Bruttoledigheten går også ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I fylket var bruttoledigheten 3 290 personer ved utgangen av april.
Dette er en nedgang på 10 prosent fra i fjor.
Stabilt antall permitterte
281 personer er permittert. 121 personer er delvis permittert og 160 er helt permitterte. 46 av de permitterte er kvinner, 281 er menn.
Nedgang i alle aldersgrupper
I forhold til april fjor har ledigheten blitt redusert for alle aldersgrupper. Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste ledigheten med 4,7 prosent. Nedgangen er stor i aldersgruppen 25 til 29 år, der nedgangen er på hele 17 prosent.
Færre ledige stillinger
574 ledige stillinger ble lyst ut i Telemark i løpet av april. Dette er en nedgang på 11 prosent i forhold til i fjor. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg med 143 stillinger.
Ledigheten på landbasis
På landsbasis er nå ledigheten 2,8 prosent. Dette er en nedgang på åtte prosent fra april 2016. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent. Høyest ledighet er det i Rogaland med 4,2 prosent. Vestfold og Finnmark er de eneste fylkene med økt ledighet det siste året.

Kilde: NAV Telemark

Direktevalg