Telemarksbarometeret logo

Ledigheten fortsetter å falle


FOTO: Colourbox

1957 personer var registrert som helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av november. Det utgjør 2.3 prosent av arbeidsstyrken. Det var en nedgang på 393 (17 prosent) fra samme periode i fjor.

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med november i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland og Nordland.
Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 3.1 og 3.0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1.3 og 1.5 prosent.

Ledigheten er nå lavere enn i november i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 31 prosent færre.

Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,6 prosent.

Kilde: NAV/NAV Telemark

Direktevalg