Telemarksbarometeret logo

Ledigheten fortsetter å falle


FOTO: Colourbox

2 198 var registrert helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av september. Det utgjør 2.6 prosent av arbeidsstyrken. Det var en nedgang på seks prosent fra tilsvarende periode i fjor. For landet var andelen helt ledige på 2.5 prosent.

Blant kommunene i Telemark har Seljord og Vinje lavest andel helt ledige med en prosent, mens Notodden har høyest med 3,5 prosent. Nome har en reduksjon i antall ledige på hele 43 prosent fra i fjor.
Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det var uendret. Høyest andel ledige har Rogaland med 3.4 prosent av arbeidsstyrken. Lavest andel ledige har Sogn og Fjordane og Oppland med 1.4 prosent.

Sammenliknet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre. Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.

I Telemark var det i september 29 prosent færre ledige ingeniører enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Blant industriarbeidere er det24 prosent færre ledige.
Arbeidsledigheten var høyest innen barne- og ungdomsarbeid samt reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,8 prosent.

Kilde: NAV/NAV Telemark

Direktevalg