Telemarksbarometeret logo

Lavest ledighet på 9 år


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av mai 2017 var det registrert 2 373 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på hele 439 personer eller 16 prosent fra samme periode i fjor og 268 fra forrige måned. Ledigheten er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i alle aldersgrupper – ungdomsledigheten fremdeles høy
I forhold til mai fjor har ledigheten blitt redusert for alle aldersgrupper. Tross nedgangen på 17 prosent eller 132 personer er ungdomsledigheten (de mellom 20 og 30 år) på 666 personer.

Kommuner
Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Laveste ledighet i Telemark har Fyresdal med 0,7 prosent. Notodden har nå høyeste ledighet i Telemark med 3,9 prosent.

Bruttoledigheten går også ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på arbeidsrettede tiltak via NAV.
I fylket var bruttoledigheten 2 983 personer ved utgangen av mai. Dette er en nedgang på 449 personer fra i fjor.

Stor nedgang i antall permitterte
186 personer er permitterte. En nedgang på 95 personer fra april måned. 95 personer er delvis permitterte, og 91 er helt permitterte.

Langt flere ledige stillinger enn i april
875 ledige stillinger ble lyst ut i Telemark i løpet av mai. Dette er en nedgang på fem prosent i forhold til i fjor, men en økning på 301 stillinger fra april. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg med 173 stillinger og butikk- og salgsarbeid med 162 stillinger.

Alle fylkene har nedgang i ledigheten det siste året
På landsbasis er nå ledigheten 2,6 prosent eller 70 927 personer. Dette er en nedgang på 12 prosent eller 9 415 personer fra mai 2016. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent. Høyest ledighet er det i Rogaland med 3,9 prosent.

Kilde: NAV Telemark     

Direktevalg