Telemarksbarometeret logo

Kraftig nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av august var 2 433 registrert helt ledige ved NAV Telemark, tilsvarende 2.8 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis var ledigheten på 2.7 prosent.

I forhold til august i fjor, har ledigheten i Telemark gått ned med 9 prosent. Bruttoledigheten, som er antall helt ledige pluss de på arbeidsrettede tiltak, falt med 15 prosent. Det er den nest høyeste nedgangen i landet.
Av kommunene i Telemark hadde Notodden høyest ledighet med 3.4 prosent. Lavest ledighet hadde Vinje med 0.9 prosent.
I forhold til august i fjor har ledigheten blitt redusert for alle aldersgrupper. Størst nedgang i ledigheten finner vi i aldersgruppen 40-49 år. 34.1 prosent av alle arbeidsledige i fylket har innvandrerbakgrunn. I samme periode i fjor var andelen 32,9 prosent.

Siden august i fjor har det blitt færre helt ledige i nesten alle fylker, bortsett fra Sogn og Fjordane der det var en liten oppgang. Fylkene som har hatt størst nedgang er Rogaland og Oppland, begge med 18 prosent færre helt ledige. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

Kilde: NAV/NAV Telemark

Direktevalg