Telemarksbarometeret logo

Fortsatt positiv ledighetsutvikling


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av mars 2017 var det registrert 2 841 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en nedgang på 385 personer eller 12 prosent fra samme periode i fjor og 220 fra forrige måned. Ledigheten er nå på 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Kommuner
Det er store variasjoner i ledigheten innad i fylket. Laveste ledighet i Telemark har Vinje og Hjartdal med 1,2 prosent. Skien har nå høyeste ledighet i Telemark med 3,7 prosent. Størst økning i ledigheten har Tinn med 68 prosent.
Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV.
I fylket var bruttoledigheten 3 515 personer ved utgangen av mars.
Dette er en nedgang på 381 personer eller 10 prosent fra i fjor.
Stabilt antall permitterte
340 personer er permittert. Det er en økning på seks personer fra mars i fjor. 138 personer er delvis permittert og 202 er helt permitterte. 51 av de permitterte er kvinner, 289 er menn.
Nedgang i alle aldersgrupper
I forhold til mars fjor har ledigheten blitt redusert for alle aldersgrupper. Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste ledigheten med 5,3 prosent. Nedgangen er stor i aldersgruppen 30 til 39 år, der nedgangen er på hele 15 prosent.
Færre ledige stillinger
662 ledige stillinger ble lyst ut i Telemark i løpet av mars. Dette er en nedgang på 19 prosent i forhold til i fjor. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg med 151 stillinger.
Ledigheten på landbasis
På landsbasis er nå ledigheten 2,9 prosent. Dette er en nedgang på ni prosent fra mars 2016. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,9 prosent. Høyest ledighet er det i Rogaland med 4,4 prosent.
Kilde : NAV Telemark

Direktevalg