Telemarksbarometeret logo

Fortsatt nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

2067 personer var registrert som helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av oktober. Det utgjør 2.4 prosent av arbeidsstyrken. Det var en nedgang på 188 fra samme periode i fjor eller 8 prosent.

Tallet på helt ledige har gått ned i alle fylker. Rogaland er fylket med størst nedgang, med 27 prosent færre helt ledige. Rogaland er samtidig det fylket som har høyest ledighet med 3.3 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1.3 prosent.  

Av kommunene i Telemark har Notodden størst ledighet med 3.3 prosent. Deretter følger Skien og Kragerø med 2.7 prosent og Porsgrunn med 2.6 prosent.  Lavest ledighet har Vinje med 0.7 prosent og Seljord med 1.1 prosent.

Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I Telemark var bruttoledigheten 2 724 personer ved utgangen av oktober. Dette er en nedgang på 390 personer eller 13 prosent fra samme periode i fjor.

Stillinger
757 ledige stillinger ble registrert i Telemark i løpet av oktober, en økning på 13 prosent fra samme periode i fjor. 411 stillinger ble offentlig utlyst, 136 ble registrert av arbeidsgivere på nav.no og 210 stillinger ble meldt direkte til NAV. Flest stillinger ble registrert innen helse, pleie og omsorg samt butikk og salgsarbeid.

Kilde: NAV/NAV Telemark

Direktevalg