Telemarksbarometeret logo

Færre ledige i alle fylker


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av juli var det registrert 2 569 helt ledige ved NAV-kontorene i Telemark, tilsvarende tre prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 266 personer eller ni prosent fra samme måned i fjor. For landet var 2.8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Blant kommunene i Telemark er ledigheten høyest i Skien (3.6 prosent), Notodden (3.5 prosent) og Porsgrunn (3.4 prosent), selv om alle disse kommunene har en nedgang fra i fjor. 11 av kommunene hadde en nedgang på over 20 prosent sammenliknet med juli 2016.  Vinje er eneste kommune i Telemark med under en prosent ledighet.
Fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Aust-Agder og Nordland, med en nedgang på henholdsvis 22 og 20 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,0 prosent av arbeidsstyrken og i Agder-fylkene og Finnmark med 3,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

Kilde : NAV / NAV Telemark

Direktevalg