Telemarksbarometeret logo

Færre går lenge ledige


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av januar 2017 var det registrert 3 035 helt ledige ved NAV i Telemark. Det utgjør 3.5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 13 prosent fra samme periode i fjor, samtidig som 986 nye personer registrerte seg arbeidsledige i januar. Økning i ledigheten fra desember til januar følger årlige sesongvariasjoner. For landet var ledigheten på 3.2 prosent. Høyest ledighet hadde Rogaland med 4.9 prosent. Lavest ledighet hadde Sogn og Fjordane med 1.8 prosent.

Færre langtidsledige                                                                                                                                                                  Andelen langtidsledige er nå nede på 16,6 prosent, som er det laveste Telemark har hatt på tre år.

Flere permitterte
Av de permitterte er 206 helt permitterte. Det er en økning på to prosent eller fire personer. Det er 109 personer som er delvis permittert, hvilket er en økning på 43 prosent, eller 33 personer fra januar i 2017.

Kommuner
Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med 1,5 prosent, etterfulgt av Seljord og Siljan som begge har 1,9 prosent helt ledige av arbeidsstyrken. Kragerø og Skien har begge fire prosent helt ledige, som er det høyeste i Telemark.

Stillinger
980 ledige stillinger ble lyst ut i Telemark i løpet av januar. Dette er en økning på 17 prosent i forhold til i fjor. 421 stillinger ble offentlig utlyst, 297 ble registrert av arbeidsgivere på nav.no og 262 stillinger ble meldt direkte til NAV. Flest stillinger ble utlyst innen helse, pleie og omsorg samt butikk- og salgsarbeid.

Alder
I forhold til fjoråret har ledigheten blitt redusert for absolutt alle aldersgrupper. Aldersgruppen 20-24 år har den høyeste ledigheten med 5,7 prosent. Lavest ledighet finnes blant personer under 19 år samt 60 år og over.

Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I fylket var bruttoledigheten 3 612 personer ved utgangen av januar (3 035 helt ledige og 577 på tiltak). Dette er en nedgang på 321 personer eller 8 prosent. Antall personer som er meldt til NAV som delvis arbeidsledige, er nå 1 299 i Telemark. Det er en nedgang på 48 personer, tilsvarende fire prosent, fra januar i 2017.

Kilde : NAV Telemark/NAV

Direktevalg