Telemarksbarometeret logo

Telemark har lavere ledighet enn landet


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av august var det registrert 2662 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 3,0 prosent av arbeidsstyrken og lavere enn landsnivået. Ledigheten i fylket har gått ned 13 prosent - eller 386 personer - fra samme måned i fjor.

Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med 1,2 prosent, fulgt av Seljord, Vinje og Siljan med 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Notodden med 3,6 prosent helt ledige. I Skien har ledigheten gått ned med 226 personer fra august i fjor til august i år, mens ledigheten har øket med 16 personer i Kragerø i samme periode.
I landet er ledigheten i samme periode stabil og er på 3,1 prosent eller 84 669 personer.

Ungdomsledigheten er stabil
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er 743 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Dette er sju personer lavere enn for en måned siden. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 201 personer fra august i 2015.

Stabilt antall permitterte fra sist måned
Ved utgangen av august var 206 personer i fylket permittert. Det er en økning på 65 prosent fra ett år tilbake (125 permitterte), men stabilt siden juli. Av de permitterte er 180 menn.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 668 personer. Dette er 265 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 25,1 prosent.

Bruttoledigheten går noe ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra august i 2015 til august 2016 har bruttoledigheten gått ned 74 personer. I fylket var bruttoledigheten 3305 ved utgangen av august (2662 helt ledige og 643 på tiltak).

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg