Telemarksbarometeret logo

Størst nedgang i ledigheten i landet


FOTO: Colourbox

Telemark har sammen med Nord-Trøndelag størst nedgang i ledigheten. Ved utgangen av september var det registrert 2334 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 2,7 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på hele 20 prosent, eller 600 personer, fra samme måned i fjor.

Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med 1,2 prosent, fulgt av Seljord med 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Kragerø med 3,4 prosent helt ledige. I Skien har ledigheten gått ned med 380 personer fra september i fjor til september i år, en nedgang på 32 prosent.
Ledigheten på landsbasis er 2.8 prosent. Lavest ledighet i landet har Sogn og Fjordane med 1,5 prosent, høyest ledighet har Rogaland med 4,3 prosent.
Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er 629 personer, eller fire prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Dette er 114 personer færre enn for en måned siden, og en nedgang på 267 personer fra september i 2015.
Svak nedgang i antall permitterte fra sist måned
Ved utgangen av september var 197 personer i fylket permittert. Det er en økning på 28 prosent fra ett år tilbake (43 flere permitterte), men en svak nedgang i forhold til august (ni færre). Av de permitterte er 96 delvis permittert.
Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 550 personer. Dette er 245 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 24,9 prosent.
Bruttoledigheten går noe ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra september i 2015 til september 2016 har bruttoledigheten gått ned 155 personer. I fylket var bruttoledigheten 3150 ved utgangen av september (2334 helt ledige og 816 på tiltak).
Økning i antall stillinger
Det ble registrert 599 stillinger i september i år, en økning på 27 prosent fra september i 2015.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg