Telemarksbarometeret logo

Størst nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av november var det registrert 2350 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 2,7 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 20 prosent (578 personer) fra samme måned i fjor. Telemark har den største nedgangen i ledighet i landet.

Laveste ledighet i Telemark har nå Siljan, Hjartdal, Seljord og Vinje, alle med 1,5 prosent helt ledige av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Notodden med 3,4 prosent helt ledige. Skien har størst nedgang i ledigheten med hele 32 prosent fra november i 2015. Det utgjør hele 373 personer.
Størst økning i antall helt ledige har Tinn med en økning på 31 prosent.
Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er 636 personer, eller fire prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Dette er en nedgang på 241 personer fra november i 2015, men en liten økning på 13 personer fra oktober i år.
Nedgang i antall helt permitterte - delvis permitterte øker
Ved utgangen av november var 221 personer i fylket permitterte. Det er en nedgang på seks prosent fra ett år tilbake (13 færre permitterte). Av de permitterte er 137 helt permittert. Det er en nedgang på 19 prosent (33 personer). 84 personer er delvis permittert, en økning på 31 prosent, eller 20 personer fra november i 2015.
Stadig færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 463 personer. Dette er 187 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og 17 færre enn i forrige måned. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 19,7 prosent.
Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra november i 2015 til november i år har bruttoledigheten gått ned med 240 personer. I fylket var bruttoledigheten 3166 personer ved utgangen av november (2350 helt ledige og 816 på tiltak). Det var 338 flere på tiltak ved utgangen av november enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det er en økning på 71 prosent.  
Antall delvis ledige går også ned
Antall personer som er meldt NAV som delvis arbeidsledige er nå 1361 i Telemark. Det er en nedgang på 96 personer, eller sju prosent, fra i 2015.
Nedgang i antall stillinger
Det ble registrert 510 stillinger i november i år, en nedgang på åtte prosent fra november 2015.

Kilde: NAV Telemark/NAV

Direktevalg