Telemarksbarometeret logo

Stabil ledighet i Telemark


FOTO: Colourbox

Per 25. februar var det registrert 3338 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 33 personer fra samme måned i fjor. Laveste ledighet i Telemark har Tinn med 1,6 %, fulgt av Vinje med 1,7 %. Høyest ledighet har Skien og Kragerø med 4,5 % helt ledige av arbeidsstyrken.

På landsbasis økte ledigheten i samme periode med 11 prosent, og er nå på 3,3 prosent. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane, Troms og Oppland med 2,3 %, høyest i Rogaland med 4,9 %.

Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 980 personer eller 6,3 prosent av arbeidsstyrken mellom 20 og 30 år. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 130 personer (12 prosent) fra februar i 2015.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 685 personer. Dette er 194 færre enn på samme tidspunkt i 2015. For ett år siden var 879 personer langtidsledige. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 20,5 prosent.

Bruttoledigheten øker
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I Telemark var bruttoledigheten 3963 ved utgangen av februar 2016 (3338 helt ledige og 625 på tiltak), mot 3786 (3371 helt ledige og 415 på tiltak) ved utgangen av februar 2015. Dette er en økning på 4,7 prosent.

Flere permitterte
Ved utgangen av januar var 305 personer i fylket permittert. Det er en dobling av antall permitterte fra ett år tilbake (153 permitterte). Av de permitterte er 103 delvis permitterte og 202 helt permitterte. 267 av de permitterte er menn.

Svak nedgang i antall stillinger
Det ble registrert 974 stillinger i februar i år, mot 690 i februar i 2015. Flest stillinger var det innen helse og omsorg med 306 stillinger, fulgt av bygg og anlegg med 131 stillinger.

Kilde : NAV Telemark

Ledige februar 2016
Endring ledige februar 2016
Direktevalg