Telemarksbarometeret logo

Stabil ledighet


FOTO: Colourbox

Per 28. januar var det registrert 3481 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på fem personer fra samme måned i fjor. På landsbasis økte ledigheten i samme periode med 13 prosent, og er nå på 3,4 prosent.

Store regionale forskjeller
Lavest er ledigheten i Troms og Oppland med 2,4 prosent, høyest i Rogaland med 4,9 prosent. Av kommunene i Telemark har Vinje lavest ledighet med 1,6 prosent, fulgt av Siljan med 1,8 prosent. Høyest ledighet har Skien med 4,8 prosent helt ledige av arbeidsstyrken, deretter Kragerø med 4,6 prosent helt ledige.

Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 1024 personer eller 6,6 prosent av arbeidsstyrken mellom 20 og 30 år. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 72 personer (6,6 prosent) fra januar i 2015.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 701 personer. Dette er 128 færre enn på samme tidspunkt i 2015. For ett år siden var 829 personer langtidsledige. Andelen langtidsledige av de helt ledige er nå 20,1 prosent.

Bruttoledigheten er stabil
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I Telemark var bruttoledigheten 3933 ved utgangen av januar 2016 (3481 helt ledige og 452 på tiltak), mot 3908 (3476 helt ledige og 432 på tiltak) ved utgangen av januar 2015. Dette er en økning på 0,6 prosent.

Flere permitterte
Ved utgangen av januar var 278 personer i fylket permittert. 86 prosent av de permitterte er menn.

Svak nedgang i antall stillinger
Det ble registrert 690 stillinger i januar i år, mot 702 i januar 2015. Flest stillinger var det innen helse og omsorg med 261 stillinger.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg