Telemarksbarometeret logo

Positiv ledighetsutvikling i 2016


FOTO: Colourbox

Per 22. desember var det registrert 2425 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 18 prosent, eller 540 personer, fra samme måned i fjor.

I landet er ledigheten også 2,8 prosent, en nedgang på tre prosent fra i fjor. Totalt er 78.556 personer helt ledige ved utgangen av året. Dette er 2290 færre enn for ett år siden. Rogaland og Aust-Agder hadde høyest andel ledige med 4.5 prosent og 3.5 prosent. Lavest ledighet hadde Sogn og Fjordane og Oppland med 1.6 prosent og 1.8 prosent.
Laveste ledighet i Telemark ved utgangen av året har Hjartdal med 1,2 prosent helt ledige av arbeidsstyrken, fulgt av Siljan og Seljord 1,3 prosent. Høyest ledighet har Kragerø og Notodden med 3,3 prosent helt ledige.

Færre ledige unge og helt permitterte
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er 670 personer, tilsvarende 4,1 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Dette er en nedgang på 163 personer fra desember i 2015.
Ved utgangen av desember var 242 personer i fylket permitterte. Det er en nedgang på fem prosent fra ett år tilbake (13 færre permitterte). Av de permitterte er 146 helt permitterte. Det er en nedgang på 15 prosent eller 26 personer. Det er 96 personer som er delvis permittert, hvilket er en økning på 16 prosent, eller 13 personer fra desember i 2015.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 468 personer. Dette er 190 færre enn på samme tidspunkt i fjor, men fem flere enn i forrige måned. Andelen langtidsledige av de helt ledige er nå 19,3 prosent.

Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I 2016 har bruttoledigheten gått ned med 290 personer. I fylket var bruttoledigheten 3160 personer målt 22. desember (2425 helt ledige og 735 på tiltak).
Antall personer som er meldt til NAV som delvis arbeidsledige, er nå 1387 i Telemark. Det er en nedgang på 163 personer, tilsvarende 11 prosent, fra desember i 2015.

Nedgang i antall stillinger
Det ble registrert 233 stillinger i de tre første ukene i desember i år, en økning på ni prosent fra samme periode i fjor.

Kilde : NAV Telemark/NAV

Direktevalg