Telemarksbarometeret logo

Positiv arbeidsmarkedsutvikling


FOTO: Colourbox

Per 2.juni (mai-tall) var det registrert 2812 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 36 personer fra samme måned i fjor og 160 personer fra forrige måned. Nedgangen i ungdomsledigheten fortsetter.

I landet økte ledigheten i samme periode med sju prosent, og er på 2,9 prosent. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent. Høyest ledighet er det fremdeles i Rogaland med 4,3 prosent, men Rogaland har 663 færre helt ledige enn i april.
Laveste ledighet i Telemark har Hjartdal med 0,7 prosent (seks helt ledige personer), fulgt av Vinje med 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Skien og Kragerø med 3,8 prosent helt ledige. I Kviteseid har ledigheten gått ned med hele 39 prosent siden mai 2015, mens Tinn har størst økning med 42 prosent økning fra mai 2015.

Ungdomsledigheten går fortsatt ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 798 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 101 personer fra mai i 2015.
Nedgang i antall permitterte siden april
Ved utgangen av mai var 242 personer i fylket permittert. Det er en økning på 94 prosent fra ett år tilbake (139 permitterte), men en nedgang på 42 personer fra april i år. Av de permitterte er 108 delvis permittert.
Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 800 personer. Dette er 128 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 28 prosent.
Bruttoledigheten går ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra april til mai i år har bruttoledigheten gått ned med 225 personer i Telemark. I fylket var bruttoledigheten 3432 ved utgangen av mai (2812 helt ledige og 620 på tiltak).
Økning i antall stillinger
Det ble registrert 924 stillinger i mai i år, en økning på 34 prosent fra mai i 2015.

Kilde : NAV

Direktevalg