Telemarksbarometeret logo

Ledigheten i Telemark fortsetter å synke


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av juni var det registrert 2659 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er tre prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på åtte prosent eller 239 personer fra samme måned i fjor. Nedgangen er på 153 personer fra forrige måned. Dette er det laveste nivået på arbeidsledigheten i Telemark siden desember 2013. Det er nå åtte fylker i Norge med høyere ledighet enn Telemark.

Laveste ledighet i Telemark har Vinje med 0,9 prosent, fulgt av Seljord med 1,1 prosent og Siljan med 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Skien og Notodden med 3,6 prosent helt ledige. I Skien har ledigheten gått ned med 135 personer fra juni i fjor.
I landet økte ledigheten i samme periode med fem prosent, og er på 2,9 prosent eller 80 965 personer. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent. Høyest ledighet er det fremdeles i Rogaland med 4,3 prosent.
Ungdomsledigheten går fortsatt ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 750 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 167 personer fra juni i 2015, og 48 personer fra sist måned.
Nedgang i antall permitterte siden mai
Ved utgangen av juni var 222 personer i fylket permittert. Det er en økning på 76 prosent fra ett år tilbake (126 permitterte), men en nedgang på 20 personer fra mai i år. Av de permitterte er 92 delvis permittert.
Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 754 personer. Dette er 141 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 28 prosent.
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra mai til juni i år har bruttoledigheten gått ned med 170 personer i Telemark. I fylket var bruttoledigheten 3262 ved utgangen av juni (2659 helt ledige og 603 på tiltak).
Økning i antall stillinger
Det ble registrert 601 stillinger i juni i år, en økning på 11 prosent fra juni i 2015.
Kilde : NAV Telemark

Direktevalg