Telemarksbarometeret logo

Ledigheten i Telemark er for første gang på landsgjennomsnittet


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av juli var det registrert 2835 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på sju prosent eller 210 personer fra samme måned i fjor.

Laveste ledighet i Telemark har Seljord med 1,2 prosent, fulgt av Vinje og Siljan med 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Notodden med 4,4 prosent helt ledige. I Skien har ledigheten gått ned med 187 personer fra juli i fjor til juli i år, mens ledigheten har øket med 24 personer i Kragerø i samme periode.
I landet økte ledigheten i samme periode med tre prosent, og er på 3,2 prosent eller 87 736 personer.

Ungdomsledigheten er stabil
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er fremdeles 750 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen. Dette er eksakt det samme antallet som for en måned siden. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 159 personer fra juli i 2015.

Nedgang i antall permitterte fra sist måned
Ved utgangen av juli var 199 personer i fylket permittert. Det er en økning på 72 prosent fra ett år tilbake (113 permitterte), men en nedgang på 23 personer fra juni i år. Av de permitterte er 171 menn.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 755 personer. Dette er 178 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 26,7 prosent.

Bruttoledigheten går noe ned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra juli i 2015 til juli 2016 har bruttoledigheten gått ned 62 personer. I fylket var bruttoledigheten 3310 ved utgangen av juli (2835 helt ledige og 475 på tiltak).

Økning i antall stillinger
Det ble registrert 344 stillinger i juli i år, en økning på 29 prosent fra juli i 2015.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg