Telemarksbarometeret logo

Ledigheten går ned i Telemark


FOTO: Colourbox

Per 28. april var det registrert 2972 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 38 personer fra samme måned i fjor og 254 personer fra forrige måned. Nedgangen i ungdomsledigheten fortsetter.

På landsbasis økte ledigheten i samme periode med 7 prosent, og er på 3,1 prosent. Lavest er ledigheten i Sogn og Fjordane og Oppland med 2,1 prosent, høyest i Rogaland med 4,6 prosent.
Laveste ledighet i Telemark har Vinje med 1,5 prosent, fulgt av Hjartdal med 1,6 prosent. Høyest ledighet har Skien med 4,0 prosent helt ledige av arbeidsstyrken.
Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 819 personer eller 5,2 prosent av arbeidsstyrken av de mellom 20 og 30 år. Dette er fremdeles høyt, men en nedgang på 158 personer fra april i 2015.
Flere permitterte
Ved utgangen av april var det 284 personer i fylket permittert. Det er en økning på 93 prosent fra ett år tilbake (137 permitterte), men en nedgang på 50 personer fra mars i år. Av de permitterte er 124 delvis permittert.
Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 769 personer. Dette er 129 færre enn på samme tidspunkt i 2015. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 26 prosent.
Lavere bruttoledighet siste måned
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra mars til april i 2016 har bruttoledigheten gått ned med 239 personer i Telemark. I fylket var bruttoledigheten 3657 ved utgangen av april (2972 helt ledige og 685 på tiltak), mot 3665 (3102 helt ledige og 563 på tiltak) ved utgangen av april 2015. Dette er en nedgang på 0,2 prosent.
Økning i antall stillinger
Det ble registrert 1030 stillinger i april i år, en økning på 29 prosent fra april i 2015.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg