Telemarksbarometeret logo

Landets største nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av oktober var det registrert 2255 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 2,6 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på hele 22 prosent, eller 622 personer, fra samme måned i fjor. Telemark har den største nedgangen i ledighet i landet.

Lavest ledighet av fylkene hadde Sogn og Fjordane med 1.5 prosent. Høyest ledighet hadde Rogaland med 4.4 prosent. Ledigheten i landet som helhet var 2.8 prosent.

Laveste ledighet i Telemark har Vinje med 1,2 prosent, fulgt av Siljan med 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet har Kragerø med 3,6 prosent helt ledige.

Blant yrkene har arbeidsledigheten gått mest ned innen bygg og anlegg med 39 prosent (172 personer), fulgt av kontorarbeid med en nedgang på 36 prosent (83 personer) siden oktober i fjor.

Ungdomsledigheten går ned

Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er 623 personer, eller fire prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Dette er en nedgang på 253 personer fra oktober i 2015.

Nedgang i antall helt permitterte / økning i antall delvis permitterte

Ved utgangen av oktober var 207 personer i fylket permittert. Det er en økning på to prosent fra ett år tilbake (fire flere permitterte), og en svak økning i forhold til september (ti flere). Av de permitterte er 112 helt permittert. Det er en nedgang på 16 prosent, eller 22 personer. Det er 95 personer som er delvis permittert, det er en økning på 38 prosent eller 26 personer fra oktober i 2015.

Langt færre langtidsledige

Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 480 personer. Dette er 230 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og 70 færre enn i forrige måned.

Bruttoledigheten går ned

Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. Fra oktober i 2015 til oktober 2016 har bruttoledigheten gått ned med 229 personer. I fylket var bruttoledigheten 3114 personer ved utgangen av oktober (2255 helt ledige og 859 på tiltak).

Antall delvis ledige går også ned

Antall personer som er meldt NAV som delvis arbeidsledige er nå 1373 i Telemark. Det er en nedgang på 83 personer eller 6 prosent fra oktober i 2015.

Økning i antall stillinger

Det ble registrert 534 stillinger i oktober i år, en økning på 17 prosent fra oktober i 2015.

Kilde: NAV Telemark

Direktevalg