Telemarksbarometeret logo

Flere permitterte


FOTO: Colourbox

Per 17.mars var det registrert 3226 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 38 personer fra samme måned i fjor og 112 personer fra forrige måned. 

Flere permitterte
Antall permitterte har steget noe de siste månedene i Telemark. Den 17.mars var det 334 personer i fylket permittert. Det er en økning på 126 % fra ett år tilbake (148 permitterte). Av de permitterte er 119 delvis permitterte og 215 helt permitterte. 297 av de permitterte er menn.

Ungdomsledigheten går ned
Antall ledige mellom 20 og 30 år i Telemark er nå 893 personer eller 5,7 prosent av arbeidsstyrken av de mellom 20 og 30 år.

Færre langtidsledige
Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 728 personer. Dette er 128 færre enn på samme tidspunkt i 2015. For ett år siden var 856 personer langtidsledige. Andelen langtidsledige av de helt ledige er 22,5 prosent.

Bruttoledigheten øker
Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I Telemark var bruttoledigheten 3896 den 17.mars 2016 (3226 helt ledige og 670 på tiltak), mot 3799 (3264 helt ledige og 535 på tiltak) ved utgangen av mars 2015. Dette er en økning på 2,6 prosent.
Fra februar til mars i 2016 har bruttoledigheten gått ned med 67 personer.

Lavest ledighet i Telemark
Laveste ledighet i Telemark har Tinn med 1,3 %, fulgt av Vinje med 1,4 %. Høyest ledighet har Skien med 4,4 % helt ledige av arbeidsstyrken.
På landsbasis økte ledigheten i samme periode med 10 prosent, og er på 3,3 prosent. Lavest er ledigheten i Troms og Oppland med 2,2 %, høyest i Rogaland med 4,7 %.

Økning i antall stillinger
Det ble registrert 615 stillinger i mars i år, dette er en økning på 4 % fra mars i 2015.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg