Telemarksbarometeret logo

Stabil høy ledighet


FOTO: Colourbox

Telemark har nå den 5. høyeste ledigheten blant fylkene i landet. Ledigheten i fylket er 3,3 prosent, mot 2,9 prosent for landet. Ved utgangen av oktober var det registrert 2877 helt ledige i Telemark. Det er to prosent færre enn på samme tid i fjor. Økt tiltaksnivå medfører at ledigheten holdes nede.

Færre langtidsledige i Telemark
Ved utgangen av oktober var det 710 personer som hadde gått sammenhengende ledig i et halvt år eller mer. Gruppen utgjør 25 prosent av alle ledige. Andelen var høyest i mai med 33 prosent. Det er i oktober 12 prosent færre langtidsledige enn på samme tid i fjor.

Størst reduksjon blant unge
For aldersgruppen 20-29 år er det 12 prosent færre ledige enn for ett år siden. I prosent av arbeidsstyrken er det imidlertid blant disse at nivået er høyest, med 5,6 prosent. Ledigheten øker for aldersgruppen 50 år og over. Dette er en utvikling som har vedvart gjennom året.

Flere permitterte
134 er helt permitterte i fylket, tilsvarende en økning med 319 prosent fra 2014. Av de permitterte er 85 prosent menn og 15 prosent kvinner. I tillegg til disse er 69 personer delvis permitterte.

Noen flere stillinger
Til sammen ble det registrert 460 ledige stillinger i løpet av den siste måneden. Det er fire prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor. Veksten i antall stillinger har vært størst innen bygg- og anlegg. Det har vært en nesten like stor reduksjon i antall stillinger innen industri. Ellers er det også en god vekst av stillinger i helsesektoren.

Størst andel ledige i Skien
Av kommunene i Telemark har Skien høyest andel helt ledige med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Notodden og Porsgrunn er de to øvrige kommunene i fylket med andel helt ledige over landsgjennomsnittet.

Ledigheten øker sterkt på landsbasis
Ved utgangen av oktober var 80 000 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 7 900 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i oktober i fjor. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 94 400 personer i oktober, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 11 700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Store fylkesvise forskjeller
Det er store fylkesvise forskjeller i utviklingen i ledigheten. I Rogaland har ledigheten økt med 79 prosent sammenlignet med oktober i fjor, mens ledigheten har økt med henholdsvis 35 og 28 prosent i Møre og Romsdal og i Hordaland.
Ved utgangen av oktober var ledigheten høyest i Aust-Agder og Rogaland, begge med 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken.  

Kilde : NAV/NAV Telemark

Direktevalg