Telemarksbarometeret logo

Rekordhøy ledighet blant innvandrere


FOTO: Colourbox

Arbeidsledigheten er 4 prosent i Telemark mot 3,1 prosent på landsbasis. I januar 2015 var det registrert 3.476 helt ledige i Telemark. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med januar i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 3 prosent i samme periode.

955 av de ledige har innvandrerbakgrunn, en økning på 23,2 prosent. Blant innvandrerne har 402 bakgrunn fra OECD land og 553 bakgrunn fra ikke – OECD land. Det er ikke tidligere målt så høyt antall ledige med innvandrerbakgrunn i Telemark, siden målingen startet i 2002.
Ledigheten øker i alle aldersgrupper. Ungdom mellom 20 - 24 år står for den største prosentandelen av ledige i Telemark. Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Notodden har høyest ledighet med 4,9 prosent imens ledigheten fortsatt er lavest i Seljord med 1,4 prosent.

Flere går lenge ledig
I januar hadde 829 personer vært registrert som arbeidsledige i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på 366 personer på ett år.

Bransjer
Arbeidsledigheten økte med 56 prosent blant meglere og konsulenter samt en økning på 44 prosent innen reiseliv og transport.
Blant bygg- og anleggsarbeiderne økte ledigheten med 17 prosent. Det er i alt 633 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.
Innen helse, pleie og omsorg det ble lyst 264 stillinger i januar måned og innen reiseliv og transport ble det lyst ut 81 stillinger.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg