Telemarksbarometeret logo

Økende ledighet


FOTO: Colourbox

Fortsatt høy ledighet i Telemark, men størst økning i Rogaland og Vest-Agder. Økningen i ledigheten forklares med redusert aktivitet i oljebransjen.

Telemark
I april 2015 var det registrert 3.168 helt ledige i Telemark. Det er en økning på 9 prosent sammenlignet med april i fjor. Arbeidsledigheten er 3,6 prosent i Telemark mot 3 prosent på landsbasis. På landsbasis økte også ledigheten med 9 prosent i samme periode.

I april var 903 personer arbeidsledige i mer enn 26 uker i Telemark, noe som er en økning på 63 prosent fra samme periode i fjor. 590 nye ledige registrerte seg hos NAV i april måned.

885 av de ledige har innvandrerbakgrunn, noe som utgjør 27,9 prosent av alle arbeidsledige i Telemark. Det er ikke tidligere målt så mange ledige med innvandrerbakgrunn i april måned. 372 av de arbeidsledige har innvandrerbakgrunn fra OECD land og 513 har innvandrerbakgrunn utenfor OECD.

Det er flest antall ledige i bygg og anleggsbransjen med 534 personer. Videre er det 468 ledige industriarbeidere og 411 ledige personer innen butikk- og salgsarbeid. Det er færrest ledige innen ledelse.

I alt var det 653 ledige stillinger i april, en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor. 339 av stillingene ble offentlig utlyst, arbeidsgivere registrerte 154 stillinger på nav.no og 160 stillinger ble direkte meldt til de lokale NAV kontorene i fylket. Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg samt butikk- og salgsarbeid.

Fordelt på kommunene i fylket er ledigheten størst på Notodden, i Skien og i Porsgrunn. Lavest ledighet er det i Siljan, Nissedal, Seljord, Fyresdal og i Tinn.

Landet
Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder, Oslo og Østfold, alle med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 2,2 prosent. Rogaland og Vest-Agder hadde den største prosentvise økningen i april. Økningen forklares med redusert aktivitet i oljebransjen.  Det var kun i Finnmark, Oppland og Buskerud at ledigheten falt denne måneden.

Ved utgangen av april var 5 500 personer med yrkesbakgrunn innen ingeniør- og IKT-fag registrert som helt ledig. Dette er en økning på 2 200 (68 %) sammenlignet med april i fjor. Det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland. Til tross for at personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag har hatt den største økningen i ledighet, er ledigheten likevel lav i denne yrkesgruppen (2,2 %) sammenlignet med andre yrkesgrupper.  

Kilde : NAV

Direktevalg