Telemarksbarometeret logo

Nedgang i ledigheten


FOTO: Colourbox

Arbeidsledigheten er 3,3 prosent i Telemark mot 2,7 prosent på landsbasis.

I mai 2015 var det registrert 2.848 helt ledige i Telemark. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med mai i fjor. Telemark har ikke hatt nedgang i ledigheten siden februar 2014. På landsbasis økte ledigheten med 3 prosent i samme periode. Det er Rogaland som har størst økning i andel ledige med 49 prosent.

I mai var 928 personer arbeidsledige i mer enn 26 uker i Telemark, noe som er en økning på 53 prosent fra samme periode i fjor. Dette betyr at andelen av langtidsledige nå er 32,6 prosent og vi må tilbake til 2002 for å se en så høy andel av langtidsledige.

Innvandrere
780 av de ledige har innvandrerbakgrunn, noe som utgjør 27,3 prosent av alle arbeidsledige. 353 har bakgrunn fra OECD – land og 427 har bakgrunn fra land utenfor OECD.

Alder
Det er størst nedgang av arbeidsledige blant ungdom under 25 år. Voksne over 60 år har den største økningen av ledige med 30 prosent flere i forhold til mai i fjor.

Ledige stillinger
I alt var det 532 ledige stillinger i mai, en økning på 21 prosent fra samme periode i fjor. 291 av stillingene ble offentlig utlyst, arbeidsgivere registrerte 105 stillinger på nav.no og 136 stillinger ble direkte meldt til de lokale NAV kontorene i fylket.
Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg samt butikk- og salgsarbeid.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg