Telemarksbarometeret logo

Ledigheten går ned


FOTO: Colourbox

Arbeidsledigheten går ned i Telemark sammenlignet med juni i fjor, mens den øker på landsbasis. Størst er nedgangen blant ungdom, men andelen langtidsledige øker. 

Arbeidsledigheten er 3,3 prosent i Telemark mot 2,8 prosent på landsbasis. I juni 2015 var det registrert 2.898 helt ledige i Telemark. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med juni i fjor. Størst nedgang var det blant ungdom opp til 24 år. På landsbasis økte den totale ledigheten med 5 prosent i samme periode.
Bransjer
Størst prosentvis økning i ledigheten finner vi innen akademiske yrker, jordbruk, skogbruk og fiske samt innen ingeniør og ikt-fag. På landsbasis skiller ingeniør og ikt-fag seg ut med en økning på 61 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Varighet
I juni var 895 personer arbeidsledige i mer enn 26 uker i Telemark, noe som er en økning på 41 prosent fra samme periode i fjor. Dette betyr at andelen av langtidsledige nå er 30,9 prosent og vi må tilbake til 2004 for å se en så høy andel av langtidsledige.

Ledige stillinger
I alt ble det utlyst 676 ledige stillinger i juni, en liten oppgang fra samme periode i fjor. 314 av stillingene ble offentlig utlyst, arbeidsgivere registrerte 130 stillinger på nav.no og 232 stillinger ble direkte meldt til de lokale NAV kontorene i fylket.
Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg samt bygg- og anleggsbransjen.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg