Telemarksbarometeret logo

Fortsatt høyest ledighet i Telemark


FOTO: Colourbox

Arbeidsledigheten er 3.8 prosent i Telemark mot 3 prosent på landsbasis.

I mars 2015 var det registrert 3.264 helt ledige i Telemark. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med mars i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 5 prosent i samme periode.

888 av de ledige har innvandrerbakgrunn, noe som utgjør 27,2 prosent av alle arbeidsledige. Det er ikke tidligere målt så mange ledige med innvandrerbakgrunn i mars måned i Telemark siden målingene startet i 2002.

I alt var det 789 ledige stillinger i mars, en økning på 21 prosent fra samme periode i fjor. 445 av stillingene ble offentlig utlyst, arbeidsgivere registrerte 148 stillinger på nav.no og 196 stillinger ble direkte meldt til de lokale NAV kontorene i fylket.

Det er store variasjoner av ledighet innad i fylket. Notodden har høyest ledighet med 4,7 prosent etterfulgt av Skien med 4,5 prosent og Porsgrunn med 4,4 prosent. Ledigheten er lavest i Nissedal, Seljord, Siljan og Vinje med 1,7 prosent.

Det er flest antall ledige i bygg- og anleggsbransjen med 605 personer. Videre er det 463 ledige industriarbeidere og 438 ledige personer innen butikk- og salgsarbeid. Det er færrest ledige innen ledelse og akademiske yrker.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg