Telemarksbarometeret logo

Flere ledige – store fylkesvise forskjeller


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av november var det registrert 2928 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 4 prosent eller 112 personer fra samme måned i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 11 prosent, og er nå på 2,9 prosent.

Uendret bruttoledighet

Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV. I Telemark var bruttoledigheten 3406 ved utgangen av november (2928 helt ledige og 478 på tiltak), mot 3405 (2816 helt ledige og 589 på tiltak) ved utgangen av november 2014. 

Flere permitterte

Ved utgangen av november var 234 personer i fylket permittert. Det er en økning på 174 fra ett år tilbake, og en økning på 15 fra forrige måned. Hele 87 prosent av de permitterte er menn.

Færre langtidsledige

Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 650 personer, mot 710 personer ved utgangen av oktober. Sammenlignet med for ett år siden er antallet langtidsledige redusert med 103 personer. Andelen langtidsledige av de helt ledige er nå 22 prosent.

Flere stillinger

Det ble registrert noen flere stillinger i november i år sammenlignet med november i fjor, 445 mot 404. Flest stillinger var det innen helse med 163 stillinger, her er også økningen størst med 37 stillinger flere enn i november 2014.

Store fylkesvise forskjeller

Det er store fylkesvise forskjeller i utviklingen i ledigheten. Ledigheten øker mest i fylker hvor mange er sysselsatt i oljerelatert virksomhet. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 81 prosent sammenlignet med november i fjor, mens økningen er på henholdsvis 40 og 37 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland. I andre fylker har ledigheten gått ned. Hedmark, Finnmark og Vestfold er fylkene med størst nedgang i ledigheten det siste året, med henholdsvis 12, 8 og 5 prosent færre helt ledige enn for ett år siden.

Ved utgangen av november var den registrerte ledigheten høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 4,1 og 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,8 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Kilde : NAV/NAV Telemark  

Direktevalg