Telemarksbarometeret logo

Flere arbeidssøkere


FOTO: Colourbox

Økt tiltaksnivå medfører at ledigheten holdes nede. Ved utgangen av september var det 2934 helt ledige i fylket. Det er en reduksjon med 3 prosent fra samme måned i fjor.

Ledigheten utgjør nå 3,4 prosent av arbeidsstyrken mot 2,9 prosent for landet. Antall arbeidssøkere utgjør i realiteten en økning. Tar man med 437 personer som nå er på tiltak, får man en brutto ledighetsøkning på 259 personer målt mot september 2014.
Reduksjon i ledigheten for de unge
For ledige under 30 år er det nå 11 prosent færre helt ledige enn for ett år siden.

Størst økning for ingeniør- og ikt-fag
Ledigheten øker mest for ingeniør- og ikt-fag. Til sammen er det 177 ledige med denne bakgrunnen, og det tilsvarer 46 prosent flere enn i fjor. Årsaken til denne utviklingen skyldes at det er stor tilgang av disse som følge av oppsigelser og permitteringer i olje- og offshore-relaterte næringer. Flest helt ledige er det i bygg og anlegg med 443, og dernest industrien med 400.

Reduksjon i antall langtidsledige
For første gang i år er det reduksjon i antall langtidsledige. I alt var det 795 langtidsledige i fylket ved utgangen av måneden. Det er fire prosent færre enn på samme tid i fjor.

Høyest ledighet var det i Aust-Agder (3.9 prosent) og Rogaland (3.8 prosent). Lavest ledighet hadde Sogn og Fjordane (1.8 prosent) og Oppland (1.9 prosent).

Av kommunene i Telemark var ledigheten høyest i Skien (4.3 prosent), Porsgrunn (3.7 prosent) og Notodden (3.6 prosent).

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg