Telemarksbarometeret logo

Færre ledige – flere langtidsledige


FOTO: Colourbox

I juli 2015 var det registrert 3.045 helt ledige i Telemark noe som gir en arbeidsledighet på 3,5 prosent. Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med juli i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 7 prosent i samme periode. Ledigheten på landsbasis var 3.1 prosent i juli.

Langtidsledige
933 personer var arbeidsledige i mer enn 26 uker i Telemark, som er en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor. Dette betyr at andelen av langtidsledige nå er 30,6 prosent. Vi må tilbake til 1999 for å finne en høyere andel av langtidsledige i juli måned.

Bransjer
Størst prosentvis økning i ledigheten finner vi innen ingeniør og ikt-fag. På landsbasis skiller ingeniør og ikt-fag seg ut med en økning på 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ledige stillinger
I alt ble det utlyst 267 ledige stillinger i juli, en oppgang på 13 prosent samme periode i fjor. 122 av stillingene ble offentlig utlyst, arbeidsgivere registrerte 77 stillinger på nav.no og 68 stillinger ble direkte meldt til de lokale NAV kontorene i fylket.
Det ble lyst ut flest ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid, helse, pleie og omsorg samt bygg og anlegg.
Kilde : NAV Telemark

Direktevalg