Telemarksbarometeret logo

Ti år siden ledigheten har vært så høyt i november


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av november 2014 var det registrert 2 816 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med november i fjor. Ikke engang under finanskrisen har det vært så mange personer ledige som det var i november. På landsbasis økte ledigheten med 4 prosent i samme periode.

Arbeidsledigheten er 3,2 prosent i Telemark mot 2,6 prosent på landsbasis. Ledigheten øker jevnt over i alle aldersgrupper med unntak av de mellom 20 - 25 år hvor ledigheten er stabil. Det er fremdeles blant menn at ledigheten er høyest.
Grenland, Notodden og Kragerø ligger over landsgjennomsnittet mens resten av Telemark ligger under landsgjennomsnittet. Ledigheten er lavest i Seljord med en prosent.

Over 300 flere ledige i år enn i fjor
Ikke engang under finanskrisen har det vært så mange personer ledige som det var i november 2014. Vi må helt tilbake til 2004 for å finne høyere tall.

Bransjer
Arbeidsledigheten øker med 62 prosent blant ikt - fag og ingeniører imens ledigheten innen industri er uendret. I bygg og anlegg er det er økning på 12 prosent. Det er i alt 416 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.
Den eneste næringen med en nedgang i ledighet er jordbruk og fiske.

Flere går lenge ledig
Ved utgangen av november hadde over 750 personer vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på opp mot 300 personer på ett år.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg