Telemarksbarometeret logo

Telemark har høyest ledighet i Norge


FOTO: Colourbox

I desember 2014 var det registrert 2.911 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 14 prosent sammenlignet med desember i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 2 prosent i samme periode.

Arbeidsledigheten er 3,4 prosent i Telemark mot 2,7 prosent på landsbasis. Ledigheten øker i alle aldersgrupper med unntak av de under 19 år hvor ledigheten er stabil. Ungdom mellom 25 - 29 år står for den største andelen av ledige i Telemark. 793 av de ledige har innvandrerbakgrunn.
Skien, Porsgrunn og Notodden ligger over gjennomsnittet i Telemark, mens resten av kommunene ligger under gjennomsnittet. Ledigheten er fortsatt lavest i Seljord med en prosent.
Flere går lenge ledig
I desember hadde 784 personer vært registrert som arbeidsledige i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på over 300 personer på ett år.
Bransjer
Arbeidsledigheten økte med 54 prosent hos reiselivs- og transportbransjen og 48 prosent innenfor ingeniør- og IKT-fag. Blant industriarbeiderne økte ledigheten med 3 prosent. Det er i alt 437 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.
Innen helse, pleie og omsorg samt undervisning er det en nedgang i ledigheten med -1 og -2 prosent. Det er også innen helse, pleie og omsorg det ble lyst ut flest stillinger i desember måned.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg