Telemarksbarometeret logo

Ledigheten øker


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av september 2014 var det registrert 3 035 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med september i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 7 prosent i samme periode. Arbeidsledigheten er 3,5 prosent i Telemark mot 2,7 prosent på landsbasis. Kun to fylker har en høyere ledighet enn Telemark.

Kommuner
Ved utgangen av september var ledigheten høyest i Skien, etterfulgt av Porsgrunn og Notodden. Alle de tre kommunene har en ledighet på over 4 prosent. På andre enden av skalaen finner vi alle kommunene i Vest-Telemark samt Tinn, Hjartdal og Siljan, hvor ledigheten er under 2 prosent.
I forhold til i fjor er det registrert 322 flere arbeidsledige i Grenland enn i samme periode året før. Dette tilsvarer nesten hele økningen i ledigheten i fylket.

Stor økning i bygg og anlegg
Nesten 450 personer med bakgrunn fra bygg og anlegg er ledige i Telemark, en økning på 128 personer eller 40 prosent. Andre yrkesgrupper med stor økning i ledigheten er ledere, ingeniør- og IKT-fag og meglere/konsulenter. Innen tre yrkesgrupper var det en nedgang i ledigheten i september: Akademiske yrker, jordbruk, helse/pleie/omsorg og undervisning.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg