Telemarksbarometeret logo

Kraftig økning i ledigheten


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av oktober 2014 var det registrert 2 945 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 22 prosent sammenlignet med oktober i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 6 prosent i samme periode.

Arbeidsledigheten er 3,4 prosent i Telemark mot 2,7 prosent på landsbasis. Ingen andre fylker har en høyere ledighet enn Telemark, og Telemark er det fylket med størst økning i ledigheten sammenlignet med i fjor. Ledigheten øker jevnt over i alle aldersgrupper, og både blant kvinner og menn.
Bransjer
Arbeidsledigheten øker innen de fleste bransjer i oktober. Målt i antall personer er økningen størst innen bygg og anlegg, butikk- og salgsarbeid og reiseliv/transport. Størst prosentvis økning har det vært blant ledere, samt innen ingeniørfag og akademiske yrker.
De eneste næringene med en nedgang i ledigheten er helse, pleie og omsorg og jordbruk.

Flere går lenge ledig
Ved utgangen av oktober hadde 806 personer vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på nesten 300 personer eller 59 prosent på ett år.

Flere stillinger
Innen flere av bransjene hvor ledigheten har økt mye, har det likevel blitt lyst ut flere stillinger i oktober i år enn i fjor. Dette gjelder blant annet reiseliv og transport, hvor det ble lyst ut nesten dobbelt så mange stillinger i år som i fjor. For meglere og konsulenter og innen industriarbeid har det også vært en stor økning i utlyste stillinger.

Kilde : NAV Telemark

Direktevalg