Telemarksbarometeret logo

24 prosent flere langtidsledige i Telemark i august


FOTO: Colourbox

Ved utgangen av august 2014 var det registrert 3 231 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 10 prosent sammenlignet med august i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 7 prosent i samme periode. Arbeidsledigheten er 3,7 prosent i Telemark mot 2,9 prosent på landsbasis. Kun to fylker har en høyere ledighet enn Telemark.

787 personer i Telemark har vært registrert som helt ledige ved NAV i 6 måneder eller mer. Dette er 150 flere personer enn i samme måned i fjor. 24,4 prosent av de ledige er langtidsledige.
Økning i alle aldersgrupper
Arbeidsledigheten økte i alle aldersgrupper i august. Størst var økningen blant unge under 20 år (økning på 19 prosent) og i aldersgruppen 50-59 år (økning 19 prosent). Blant unge 20-24 år økte ledigheten med 5 prosent.
Stor økning i bygg og anlegg
Nesten 460 personer med bakgrunn fra bygg og anlegg er ledige i Telemark, en økning på 127 personer eller 38 prosent. Andre yrkesgrupper med stor økning i ledigheten er ledere og meglere/konsulenter. Innen tre yrkesgrupper var det en nedgang i ledigheten i august: Akademiske yrker, jordbruk og undervisning.
Ledigheten øker for menn
Mens ledigheten har vært tilnærmet stabil for kvinner det siste året, økte ledigheten for menn med 17 prosent. Forskjellen gjelder også blant delvis ledige, der antallet økte med 9 prosent for menn og gikk ned med 3 prosent for kvinner.
Kilde : NAV Telemark

Direktevalg