Telemarksbarometeret logo

Arbeidsledighet fylker 2017

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Østfold 3.4 3.3 3.2 3.1 2.7 2.8 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.8
Akershus 2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
Oslo 3.2 3.1 3.0 2.9 2.6 2.7 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5
Hedmark 2.2 2.3 2.1 2.1 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7
Oppland 2.0 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.5 1.6
Buskerud 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.5 2.8 2.5 2.4 2.2 2.2 2.4
Vestfold 3.5 3.5 3.4 3.2 2.9 2.9 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7
Telemark 3.5 3.5 3.3 3.0 2.8 2.8 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.4
Aust-Agder 3.9 3.6 3.4 3.2 2.9 3.1 3.3 3.3 3.1 3.0 3.0 3.0
Vest-Agder 3.8 3.5 3.4 3.3 3.0 3.1 3.3 3.2 2.9 2.7 2.6 2.7
Rogaland 4.9 4.6 4.4 4.2 3.9 3.7 4.0 3.8 3.4 3.3 3.1 3.2
Hordaland 3.7 3.5 3.4 3.3 2.9 3.0 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.7
Sogn og Fjordane 1.8 1.9 1.9 1.7 1.4 1.4 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.5
Møre og Romsdal 3.6 3.4 3.2 3.0 2.6 2.7 2.9 2.8 2.5 2.5 2.4 2.4
Sør-Trøndelag 2.6 2.6 2.4 2.4 2.2 2.1 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.9
Nord-Trøndelag 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.2 2.2 2.0 1.8 1.8 1.9
Nordland 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.9
Troms 2.2 2.1 2.0 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6
Finnmark 3.8 3.5 3.4 3.5 3.0 3.0 3.3 2.9 2.7 2.6 2.6 2.8
I alt 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.6 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4

Direktevalg