Telemarksbarometeret logo

Arbeidsledighet - fylker 2013

Tabell : Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken fordelt på fylke (Kilde : NAV)                   

Fylke januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember
Østfold 3.6 3.6 3.6 3.4 3.3  3.4  3.8  3.7 3.5 3.4 3.4 3.6
Akershus 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2  2.2  2.5  2.5 2.4 2.3 2.3 2.3
Oslo 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2  3.2  3.7  3.6 3.4 3.5 3.4 3.4
Hedmark 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7  2.7  3.0  2.9 2.7 2.7 2.7 2.8
Oppland 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2  2.2  2.4  2.4 2.2 2.1 2.2 2.2
Buskerud 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5  2.5  2.8  2.6 2.6 2.5 2.5 2.6
Vestfold 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8  2.9  3.2  3.1 3.0 2.9 2.9 3.0
Telemark 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0  3.1  3.3  3.4 3.1 2.8 2.9 2.9
Aust-Agder 3.6 3.4 3.4 3.2 3.0  3.0  3.4  3.4 3.3 3.3 3.3 3.6
Vest-Agder 3.1 3.1 3.0 2.7 2.5  2.6  2.9  2.9 2.7 2.7 2.6 2.7
Rogaland 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7  1.7  2.0  2.0 1.9 2.0 2.0 2.0
Hordaland 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9  2.1  2.3  2.3 2.1 2.0 2.1 2.2
Sogn og Fjordane 2.0 1.9 2.1 2.0 1.9  1.7  2.0  2.0 1.8 1.7 1.8 2.0
Møre og Romsdal 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9  2.0  2.3  2.2 2.0 2.0 2.0 2.1
Sør-Trøndelag 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1  2.2  2.5  2.4 2.2 2.2 2.1 2.2
Nord-Trøndelag 2.6 2.6 2.6 2.3 2.2  2.2  2.5  2.5 2.2 2.3 2.4 2.5
Nordland 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8  2.8  3.1  3.1 2.9 2.7 2.7 2.9
Troms 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3  2.3  2.6  2.4 2.2 2.1 2.1 2.2
Finnmark 3.7 3.3 3.4 3.7 3.3  3.2  3.6  3.5 3.4 3.6 3.6 3.6
Landet 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5  2.5  2.8  2.8 2.6 2.5 2.6 2.6
         

Direktevalg