Telemarksbarometeret logo

Arbeidsledighet

Les artikkelen: Markant nedgang i ledigheten i januar

Markant nedgang i ledigheten i januar

09. februar 2018

Ved utgangen av januar 2018 var det registrert 2 326 helt ledige ved NAV i Telema...

Les mer

Les artikkelen: Nedgang i ledigheten i desember

Nedgang i ledigheten i desember

15. januar 2018

2080 personer var registrert som helt ledige ved NAV Telemark ved utgangen av des...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten fortsetter å falle

Ledigheten fortsetter å falle

07. desember 2017

1957 personer var registrert som helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av n...

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt nedgang i ledigheten

Fortsatt nedgang i ledigheten

08. november 2017

2067 personer var registrert som helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av o...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten fortsetter å falle

Ledigheten fortsetter å falle

06. oktober 2017

2 198 var registrert helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av september. De...

Les mer

Les artikkelen: Kraftig nedgang i ledigheten

Kraftig nedgang i ledigheten

12. september 2017

Ved utgangen av august var 2 433 registrert helt ledige ved NAV Telemark, tilsvar...

Les mer

Les artikkelen: Færre ledige i alle fylker

Færre ledige i alle fylker

28. juli 2017

Ved utgangen av juli var det registrert 2 569 helt ledige ved NAV-kontorene i Tel...

Les mer

Les artikkelen: Lavest ledighet på 9 år

Lavest ledighet på 9 år

02. juni 2017

Ved utgangen av mai 2017 var det registrert 2 373 helt ledige ved NAV i Telemark....

Les mer

Les artikkelen: Nedgang i ledigheten

Nedgang i ledigheten

28. april 2017

Ved utgangen av april 2017 var det registrert 2 641 helt ledige ved NAV i Telemar...

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt positiv ledighetsutvikling

Fortsatt positiv ledighetsutvikling

20. april 2017

Ved utgangen av mars 2017 var det registrert 2 841 helt ledige ved NAV i Telemark...

Les mer

Les artikkelen: Redusert ledighet for alle grupper

Redusert ledighet for alle grupper

03. mars 2017

Ved utgangen av februar var det registrert 3 061 helt ledige ved NAV i Telemark....

Les mer

Les artikkelen: Færre går lenge ledige

Færre går lenge ledige

06. februar 2017

Ved utgangen av januar 2017 var det registrert 3 035 helt ledige ved NAV i Telema...

Les mer

Les artikkelen: Positiv ledighetsutvikling i 2016

Positiv ledighetsutvikling i 2016

17. januar 2017

Per 22. desember var det registrert 2425 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 2...

Les mer

Les artikkelen: Størst nedgang i ledigheten

Størst nedgang i ledigheten

08. desember 2016

Ved utgangen av november var det registrert 2350 helt ledige ved NAV i Telemark....

Les mer

Les artikkelen: Landets største nedgang i ledigheten

Landets største nedgang i ledigheten

10. november 2016

Ved utgangen av oktober var det registrert 2255 helt ledige ved NAV i Telemark. D...

Les mer

Les artikkelen: Størst nedgang i ledigheten i landet

Størst nedgang i ledigheten i landet

06. oktober 2016

Telemark har sammen med Nord-Trøndelag størst nedgang i ledigheten. Ved utgangen...

Les mer

Les artikkelen: Telemark har lavere ledighet enn landet

Telemark har lavere ledighet enn landet

05. september 2016

Ved utgangen av august var det registrert 2662 helt ledige ved NAV i Telemark. De...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten i Telemark er for første gang på landsgjennomsnittet

Ledigheten i Telemark er for første gang på landsgjennomsnittet

29. juli 2016

Ved utgangen av juli var det registrert 2835 helt ledige ved NAV i Telemark, det...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten i Telemark fortsetter å synke

Ledigheten i Telemark fortsetter å synke

26. juli 2016

Ved utgangen av juni var det registrert 2659 helt ledige ved NAV i Telemark. Det...

Les mer

Les artikkelen: Positiv arbeidsmarkedsutvikling

Positiv arbeidsmarkedsutvikling

08. juni 2016

Per 2.juni (mai-tall) var det registrert 2812 helt ledige ved NAV i Telemark. Det...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten går ned i Telemark

Ledigheten går ned i Telemark

08. juni 2016

Per 28. april var det registrert 2972 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 3,4...

Les mer

Les artikkelen: Flere permitterte

Flere permitterte

12. april 2016

Per 17.mars var det registrert 3226 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,7 pr...

Les mer

Les artikkelen: Stabil ledighet i Telemark

Stabil ledighet i Telemark

03. mars 2016

Per 25. februar var det registrert 3338 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,...

Les mer

Les artikkelen: Stabil ledighet

Stabil ledighet

01. februar 2016

Per 28. januar var det registrert 3481 helt ledige ved NAV i Telemark. Det er 4 p...

Les mer

Les artikkelen: Flere ledige – store fylkesvise forskjeller

Flere ledige – store fylkesvise forskjeller

06. desember 2015

Ved utgangen av november var det registrert 2928 helt ledige ved NAV i Telemark,...

Les mer

Les artikkelen: Stabil høy ledighet

Stabil høy ledighet

30. oktober 2015

Telemark har nå den 5. høyeste ledigheten blant fylkene i landet. Ledigheten i fy...

Les mer

Les artikkelen: Flere arbeidssøkere

Flere arbeidssøkere

05. oktober 2015

Økt tiltaksnivå medfører at ledigheten holdes nede. Ved utgangen av september var...

Les mer

Les artikkelen:  Færre unge arbeidsledige

Færre unge arbeidsledige

08. september 2015

Ved utgangen av august var det registrert 3048 helt ledige i Telemark, en reduksj...

Les mer

Les artikkelen: Færre ledige – flere langtidsledige

Færre ledige – flere langtidsledige

31. august 2015

I juli 2015 var det registrert 3.045 helt ledige i Telemark noe som gir en arbeid...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten går ned

Ledigheten går ned

27. juli 2015

Arbeidsledigheten går ned i Telemark sammenlignet med juni i fjor, mens den øker...

Les mer

Les artikkelen: Nedgang i ledigheten

Nedgang i ledigheten

04. juni 2015

Arbeidsledigheten er 3,3 prosent i Telemark mot 2,7 prosent på landsbasis.

Les mer

Les artikkelen: Økende ledighet

Økende ledighet

06. mai 2015

Fortsatt høy ledighet i Telemark, men størst økning i Rogaland og Vest-Agder. Økn...

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt høyest ledighet i Telemark

Fortsatt høyest ledighet i Telemark

07. april 2015

Arbeidsledigheten er 3.8 prosent i Telemark mot 3 prosent på landsbasis.

Les mer

Les artikkelen: Rekordhøy ledighet blant innvandrere

Rekordhøy ledighet blant innvandrere

17. februar 2015

Arbeidsledigheten er 4 prosent i Telemark mot 3,1 prosent på landsbasis. I januar...

Les mer

Les artikkelen: Telemark har høyest ledighet i Norge

Telemark har høyest ledighet i Norge

16. januar 2015

I desember 2014 var det registrert 2.911 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er...

Les mer

Les artikkelen: Ti år siden ledigheten har vært så høyt i november

Ti år siden ledigheten har vært så høyt i november

08. desember 2014

Ved utgangen av november 2014 var det registrert 2 816 helt ledige ved NAV i Tele...

Les mer

Les artikkelen:  Kraftig økning i ledigheten

Kraftig økning i ledigheten

04. november 2014

Ved utgangen av oktober 2014 var det registrert 2 945 helt ledige ved NAV i Telem...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten øker

Ledigheten øker

03. oktober 2014

Ved utgangen av september 2014 var det registrert 3 035 helt ledige ved NAV i Tel...

Les mer

Les artikkelen: 24 prosent flere langtidsledige i Telemark i august

24 prosent flere langtidsledige i Telemark i august

01. september 2014

Ved utgangen av august 2014 var det registrert 3 231 helt ledige ved NAV i Telema...

Les mer

Om ledighetsstatistikk

Det er to mål på arbeidsledighet i Norge: NAVs tall for registrerte arbeidsledige og SSBs tall for arbeidsledige basert på spørreundersøkelsen arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Til forskjell fra NAVs tall inkluderer AKU-tallene også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, samt en del av dem som er registrert hos NAV, men som i NAV-sammenheng klassifiseres som deltakere på arbeidsmarkedstiltak. På den annen side blir en del av de registrerte arbeidsledige ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder som ikke lenger oppfatter seg som aktive jobbsøkere. Dessuten blir heller ikke ufrivillig permitterte (med varighet på inntil tre måneder) regnet som arbeidsledige i AKU, men som sysselsatte (midlertidig fraværende). Registrerte arbeidsledige må derfor ikke forveksles med arbeidsledige i SSBs arbeidskraftsundersøkelse. 

Denne siden er basert på tall fra NAV.

Oppdateringer

Månedlige tall fra NAV

Kontakt

Nærmere opplysninger om arbeidslivsstatistikk :

Magne Reiersen

magne.reiersen@t-fk.no

Tlf: 35 91 72 74

Mob: 901 28 888

Direktevalg